Thursday, February 1, 2018

[389-users] Re: 389ds on lxc debian

> There are a number of users of 389-ds with lxc, just not with the
> admin
> console that I am aware of.
>

ok so is just the admin console that can't be installed on lxc.

is there any work being done in this matter? should I file a bug?

abosch
-- Institut Mallorquí d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'és destinatària i pot contenir informació confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permís exprés de l'IMAS. Si no sou la persona destinatària que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreça electrònica de la persona remitent.
-- Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si és realment necessari.
_______________________________________________
389-users mailing list -- 389-users@lists.fedoraproject.org
To unsubscribe send an email to 389-users-leave@lists.fedoraproject.org

No comments:

Post a Comment