Thursday, February 1, 2018

[389-users] Re: 389ds on lxc debian

thanks for this detailed explanation.
what time frame are we talking here?
1 year? 1 month?
I'm evaluating an update/migration from my 1.2 installation and I don't mind waiting a little bit.


> As for today, the best advice I can give is use setup-ds.pl without
> the
> admin tools, and just manage the server from the cli via dse.ldif.
> It's
> not pretty sadly.
>

It's ok, I love working from cli

best regards,

abosch
-- Institut Mallorquí d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'és destinatària i pot contenir informació confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permís exprés de l'IMAS. Si no sou la persona destinatària que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreça electrònica de la persona remitent.
-- Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si és realment necessari.
_______________________________________________
389-users mailing list -- 389-users@lists.fedoraproject.org
To unsubscribe send an email to 389-users-leave@lists.fedoraproject.org

No comments:

Post a Comment